Vodafone
8 Vodafone çalışanı 115 soru cevapladı.

Şirket Anlatımları > Satış

Kobi Satış Direktörü
Vodafone 2009 yılından bu yana U Dönüşü Programı kapsamında pazar payını iki katına çıkarmış ve bu anlamda dünyaya çok iyi örnek olmuş şirketlerden birisidir. Bu ortamda bizimle birlikte kariyerleri büyüyen ve başarılı olan çok sayıda arkadaşımız var. Ben de bunlardan birisiyim. Vodafone’da çalışmak için çevik hareket edebilmek, hızlı ve dinamik olmak gerekir. Çünkü sektör çok hızlı değişiyor ve biz de çok hızlı pazar payı kazanıyoruz. Hızlı kararlar alıp bunları hızlıca aksiyona dönüştürmek, rekabetçi olmak, hep daha iyiyi hedeflemek, zorlukları fırsata çevirmek ve bu fırsatlarla bir fark yaratmak Vodafone’da başarılı olmak için çok önemli kriterlerdendir. Rekabetçi bir duruşu fırsatçılığa dönüştürmek başarı için çok önemli bir özelliktir. Herhangi bir sektör ya da şirket için iş hayatının olmazsa olmazı güven ve istikrarlılıktır. Yapabileceğiniz şeyleri bilmek, bunlar için taahhüt vermek, hepsinin arkasında durabilmek ve bunları söylerken çalıştığınız paydaşlarla birlikte bir güven ortamı sağlamak başarı için oldukça önemli bir kriterdir.
Kobi Satış Direktörü
Vodafone farklılıklara değer veren bir şirkettir. Bizim çalışanlar olarak doldurduğumuz Great Place to Work anketinin sonuçları da hem farklılıklara değer vermede hem de kuşaklar arası iş birlikteliği kriterlerinde bunun hakkını gerçekten fazlasıyla verdiğini düşünüyorum. Her kuşaktan insanın bakış açışıyla bir aradayız. Şirket çalışanlarının neredeyse yarısının Y kuşağı olması bize ayrı bir dinamizm, çeviklik, hız ve yepyeni bir bakış açısı getiriyor. Bunun yanı sıra farklılıklara değer vermenin bir getirisi de, bizim içeriden atamaya çok önem vermemizdir. Bu nedenle de farklılıkları destekleyerek oldukça adil bir İnsan Kaynakları ve atama politikası gözetiyoruz. Vodafone’da çalışanlar, iyi performans göstermelerinin yanı sıra son derece objektif ve emek gerektiren değerlendirme süreçlerinden geçerek yeni rollere atanıyorlar. Bu da kişilerin gelişimi için oldukça destekleyici oluyor. Ben bir yönetici olarak bu süreci hem çok beğeniyorum hem de oldukça destekliyorum.
Kobi Satış Direktörü
Vodafone çalışanların kariyer gelişimi için içeriden kariyer fırsatlarını ve farklı deneyimleri yaşamalarını ve farklı yetkinlikler kazanması için departmanlar arası geçişleri oldukça destekleyen bir şirket. Bunun yanı sıra yurtdışı çalışma imkanlarına da bu paralelde çalışanlarına sunabiliyor. Daha önce de belirttiğim gibi Vodafone farklılıklara değer veren bir şirket olduğu için farklı fikirleri duymayı ve bu fikirleri değerlendirmeyi beraberinde getiriyor. Örneğin, şirketimizde yeni olan genç bir çalışan, çok iyi bir fikrini ortaya koyduğunda o fikir sonuna kadar değerlendirilip fırsat veriliyor. Bu kişi projeyi sağlamlaştırdığında ve projeyi hayata geçirdiğinde ödüllendiriliyor. İşte bu performans odaklı kültürün beraberinde getirdiği perspektif de kişilere farklı kariyer imkanları sağlıyor.
Kobi Satış Direktörü
Vodafone performans odaklı ve çalışanlarının farklılıklarına çok değer veren bir şirket ve bu yönüyle hem içeriden terfileri hem de departmanlar arası geçişleri çok destekliyor. Başlangıç noktası da bizlerin buna cesaretimizin olması ve böyle bir performansı sergiliyor olmamızdır. Vodafone’un Red Experience uygulamasıyla Vodafone içi geçişleri, özellikle departmanlar arasında destekleyen bir kültür var. Red Experience, çalışanların departmanlar arası geçişlerinin destekleyen bir programdır. Bizim amacımız, bu programla hem ekiplerimiz hem de kendi kariyerlerimiz için şirket içindeki terfi olanaklarının sonuna kadar değerlendirilmesidir. Red Experience, terfilerin içeriden sağlanması ve çalışanların farklı rollerde görev alarak farklı deneyimler edinmesini sağlar. Bunun yanı sıra yurtdışı fırsatları da her zaman çalışanlarımıza açıktır ve bu da Vodafone’un global bir şirket olması sayesindedir.